Even voorstellen

Stichting Frija, opgericht in 1998, richt zich op het behoud en het versterken van de leefbaarheid van de provincie Fryslân. Een leefbaar Fryslân biedt situaties en relaties die geschikt zijn om ermee en erin te leven.  Leefbaarheid berust op het zoveel mogelijk waarmaken van de waarden vrijheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit.

De organisatie tracht dit doel te bereiken door :

  • de uitgave van wetenschappelijke of populair-wetenschappelijke boeken en brochures over (facetten van) de leefbaarheid van het gebied;
  • het organiseren van toneel- en videoprodukties;
  • het organiseren van bijeenkomsten over aspecten van de leefbaarheid.

Projectleiding : Johannes Spyksma - eerder werkzaam bij de omroep, het toneel en het hoger onderwijs. Nu publicist en onderzoeker op het terrein van de leefbaarheid. Zijn adres is : Heerenweg 26, 9262 SG Sumar. E-mail : johsspyksma@gmail.com